Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu

Majątek WSSE w Opolu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu dysponuje majątkiem Skarbu Państwa przekazanym w trwały zarząd, który obejmuje 2907,21 m2 w budynku administracyjno-garażowym przy ul. Mickiewicza 1 w Opolu.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu posiada odpowiedni sprzęt oraz aparaturę specjalistyczną niezbędną do wykonywania swych zadań statutowych.

Wytworzył(a): Ewa Berezowska
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr
Opublikował(a): Watraszyński Piotr
Liczba wyświetleń: 1371

Data wytworzenia: 2014-11-12 14:12:57
Data publikacji: 2014-11-12 14:13:01
Ostatnio aktualizował(a): Watraszyński Piotr
Data ostatniej zmiany: 2017-11-14 13:03:19

Historia zmian artykułu:
2017-11-14 13:03:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, v.12
2016-04-04 11:54:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, v.12
2015-10-01 10:41:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Cielniaszek Tomasz, v.11
2015-03-18 13:12:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, v.9
2015-02-25 13:31:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, aktualizacja
2015-02-25 08:16:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, aktualizacja
2015-02-25 08:09:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, aktualizacja
2015-02-25 07:59:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, aktualizacja
2015-02-25 07:58:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, aktualizacja
2015-02-25 07:53:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, aktualizacja
2014-11-12 14:18:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, a
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki