Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Luboch Beata
Wprowadził(a): Luboch Beata
Opublikował(a): Luboch Beata
Liczba wyświetleń: 131

Data wytworzenia: 2019-03-15 08:55:37
Data publikacji: 2019-03-15 08:55:40
Ostatnio aktualizował(a): Luboch Beata
Data ostatniej zmiany: 2019-03-15 09:28:25

Historia zmian artykułu:
2019-03-15 09:28:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Luboch Beata, v.5
2019-03-15 09:19:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Luboch Beata, v.4
2019-03-15 09:00:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Luboch Beata, v2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki