Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu

Polityka prywatności WSSE w Opolu

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Cielniaszek Tomasz
Wprowadził(a): Cielniaszek Tomasz
Opublikował(a): Cielniaszek Tomasz
Liczba wyświetleń: 869

Data wytworzenia: 2015-10-01 11:09:25
Data publikacji: 2015-10-01 11:09:32
Ostatnio aktualizował(a): Watraszyński Piotr
Data ostatniej zmiany: 2017-11-14 14:03:17

Historia zmian artykułu:
2017-11-14 14:03:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, v.5
2017-11-14 14:02:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, v.5
2016-04-04 12:15:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, v.3
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki