Skargi i wnioski - WSSE

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
    Dz.U. z 2016r., poz. 23).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania
    i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).
PRZYJĘCIA OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW :

od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 15.00,  pok. 118 - sekretariat ( I piętro)
 
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.

UWAGA: Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

SKARGI I WNIOSKI MUSZĄ ZAWIERAĆ:

-  imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego
-  adres wnoszącego


UWAGA: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ WNOSZONE W NASTĘPUJĄCEJ FORMIE:

          -  pisemnie 
          -  telefaxem
          -  pocztą elektroniczną
          -  ustnie do protokołu

Skargi i wnioski wpływające do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego są rejestrowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez sekretariat. Skargi i wnioski rozpatrują komórki merytoryczne właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).

TERMINY ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW:
 
Skargi (wnioski) Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Organem sprawującym nadzór nad Opolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym właściwym do rozpatrzenia skarg na jego działalność jest Główny Inspektor Sanitarny, adres: ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa; e-mail:
 

 

Wytworzył(a): Watraszyński Piotr
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr
Opublikował(a): Watraszyński Piotr
Liczba wyświetleń: 1031

Data wytworzenia: 2015-10-07 11:50:49
Data publikacji: 2015-10-07 11:50:57
Ostatnio aktualizował(a): Watraszyński Piotr
Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 10:23:09

Historia zmian artykułu:
2018-01-10 10:23:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, v.10
2018-01-10 10:22:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, v.10
2017-11-14 13:24:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, v.9
2016-08-31 08:13:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, v.8
2016-04-04 11:59:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, v.7
2015-10-07 12:17:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, v.5
2015-10-07 12:08:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, v.4
2015-10-07 12:05:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, v.4
2015-10-07 12:00:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Watraszyński Piotr, Przeniesienie z sekcji "Sposoby załatwiania i przyjmowania spraw" do sekcji "Skargi i wnioski"

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.